Consulten

Als mijn praktijk jou aanspreekt kun je contact met mij opnemen om informatie in te winnen of om een afspraak te maken. Na het maken van een eerste afspraak start de behandeling met een intake. De behandeling bestaat uit een aantal consulten. Het globale verloop van deze consulten wordt hieronder toegelicht.

Voor de declaratie van de consulten heb ik voor de meeste zorgverzekeraars geen verwijsbriefje meer nodig, maar omdat dit niet voor alle zorgverzekeraars geldt raad ik je aan om toch een verwijsbriefje mee te nemen. Dan weet je zeker dat jouw consulten gedeclareerd kunnen worden.

Een diëtist heeft binnen het specialisme een geheimhoudingsplicht en ik zal dus alleen gegevens naar andere specialisten doorsturen wanneer er aan jou toestemming is gevraagd. Het kan wel voor komen dat ik moet overleggen met de verwijzend arts, huisarts, praktijkondersteuner of verpleegkundige. Als dit voor jou van toepassing is zal ik dit met je bespreken.

Ik gebruik in de praktijk een bio- impedantie weegschaal. Op deze weegschaal wordt, behalve het gewicht, ook het vetpercentage en de spiermassa gemeten. Ik kan ook indien nodig de bloeddruk meten.

Eerste consult

In het eerste consult oftewel de intake worden jouw doel en verwachting van de behandeling besproken. Dit doel kan bijvoorbeeld een bepaald streefgewicht zijn of het verminderen van klachten. Aan de hand van deze gegevens ga je samen met mij op zoek naar mogelijkheden om het gestelde doel te behalen.
In het eerste consult zal je gevraagd worden naar persoonlijke gegevens. Dit betreft bijvoorbeeld je thuissituatie, werksituatie en hobby’s. Ook wordt jouw huidige voedingspatroon nagevraagd en wordt je, als het voor je behandeling nodig is, gewogen. Met behulp van deze gegevens wordt er in overleg met jou een advies samengesteld. Dit advies moet passen bij jouw persoonlijke situatie, omdat dit de kans vergroot dat je zult slagen om het doel te behalen.
Naar aanleiding van dit eerste consult zal je informatie mee naar huis krijgen.
Dit eerste consult duurt ca. 60 minuten.

Tweede consult

Het tweede consult vindt vaak 2 tot 4 weken na het eerste consult plaats. Tijdens dit tweede consult wordt geëvalueerd hoe het in de afgelopen tijd met je is gegaan. Hierbij wordt je gevraagd of je iets hebt kunnen doen met de adviezen die je in het eerste consult hebt gehad. Ook wordt je gevraagd of je problemen ervaren hebt in de tijd na het eerste consult. Je krijgt in dit consult meer uitleg over jouw gezondheidsprobleem in relatie tot de voeding. Ook wordt je, als het nodig is, gewogen. Naar aanleiding van het gesprek kun je aanvullende informatie mee krijgen en indien nodig wordt er een voorbeeld dagmenu gemaakt en/of aanpassingen gedaan in het voedingspatroon.
Dit tweede consult duurt ca. 30 minuten.

Vervolgconsulten

Deze vervolgconsulten duren ca. 15 tot 30 minuten per keer en vinden gemiddeld om de 2-4 weken tot om de 3 maanden plaats. Tijdens de vervolgconsulten zal geëvalueerd worden hoe het met je is gegaan in de voorgaande periode. In ieder vervolgconsult zal besproken worden of je problemen tegen bent gekomen en of je vragen hebt. Ook wordt je, als het nodig is, in ieder vervolgconsult gewogen.

De locatie

De consulten vinden plaats in diëtistenpraktijk Annadal. De locatie is ook voor mensen in een rolstoel of bijvoorbeeld voor mensen met een rollator bereikbaar. In het gebouw zijn liften aanwezig. Mijn praktijk bevindt zich op de begane grond nivo 0. Het is verder een multifunctioneel gebouw waar ook andere medische en paramedische disciplines gevestigd zijn. Vroeger was het gebouw het ziekenhuis St. Annadal. Voor mensen die bijvoorbeeld moeilijk ter been zijn kan ik ook op huisbezoek komen.