Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

In de ketenzorg oftewel in een DBC maakt een diëtist deel uit van een multidisciplinair team in de huisartsenpraktijk. De diëtist in de ketenzorg wordt vergoed zonder dat het ten koste gaat van het verplicht eigen risico. In de ketenzorg kunnen mensen behandeld en begeleid worden met onder andere hart- en vaatziekten, diabetes en COPD. Of je voor ketenzorg in aanmerking komt kun je het beste met je huisarts bespreken.

De diëtist kan zonder verwijzing door de huisarts bezocht worden. De basis- zorgverzekering vergoedt 3 uur dieetadvisering per jaar, hier is wel het eigen risico van toepassing. Nadat het eigen risico verbruikt is worden de kosten van de behandeling betaald door je zorgverzekeraar. Een groot aantal zorgverzekeringen vergoeden in het aanvullende pakket ook een bedrag, een aantal uur of een aantal consulten dieetadvies. Hier geldt het verplicht eigen risico niet. Om er zeker van te zijn of jouw zorgverzekeraar de dieetadvisering aanvullend vergoedt, kun je het beste je polis nakijken. Of voor meer informatie kijk op:  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies. Voordat je gebruik kunt maken van de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, moeten eerst de 3 behandeluren uit de basisverzekering op zijn.

Particuliere tarieven per consult

De particuliere tarieven voor consulten zijn afhankelijk van de duur van het consult.
Als richtlijn worden eenheden aangehouden van een kwartier à 17,50 euro.

– Eerste consult: 70 euro
– Tweede consult: 35 euro
– Vervolgconsulten: 17,50 euro
– Huisbezoek: 35 euro

Bij verhindering

Wanneer je verhinderd bent en niet op de afspraak kunt komen moet je dit 24 uur van tevoren laten weten. Afspraken die niet tijdig afgezegd zijn, kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar en worden in rekening gebracht à 17,50 euro per kwartier (zie ook het kopje “Privacyreglement en huisregels” onder “Contact”). De diëtist heeft begrip voor redenen waardoor een afspraak niet kan doorgaan. Heb er ook begrip voor dat ze tijd vrijmaakt voor je. Een gemiste afspraak zijn voor haar gemiste inkomsten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.