Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

De basis- zorgverzekering vergoedt 3 uur dieetadvisering per jaar, hier is wel het verplicht eigen risico van toepassing. Bij een groot aantal zorgverzekeringen wordt in het aanvullende pakket ook een bedrag, een aantal uur of een aantal consulten dieetadvies vergoed.

Onder meer de volgende zorgverzekeraars vergoeden dieetadvisering ook in de aanvullende verzekering: VGZ, CZ, IZA, IZZ, Menzis, ZilverenKruis, UMC, ONVZ, Nationale Nederlanden Ohra en VvAA. Er zijn er nog meer die dieetadvies in de aanvullende verzekering vergoeden. Om er zeker van te zijn of jouw zorgverzekeraar de dieetadvisering aanvullend vergoedt, kun je het beste je polis nakijken.

Of voor meer informatie:  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies.

Verder wordt in een DBC oftewel ketenzorg de diëtist vergoed zonder dat het ten koste gaat van je eigen risico. In de ketenzorg worden mensen behandeld met o.a. diabetes, hart- en vaatziekten en COPD. Of je voor ketenzorg in aanmerking komt kun je het beste met je huisarts overleggen.

Particuliere tarieven per consult

De particuliere tarieven voor consulten zijn afhankelijk van de duur van het consult.
Als richtlijn worden eenheden aangehouden van een kwartier à 17,50 euro.

– Eerste consult: 70 euro
– Tweede consult: 35 euro
– Vervolgconsulten: 17,50 euro
– Huisbezoek: 35 euro

Bij verhindering

Wanneer je verhinderd bent en niet op de afspraak kunt komen moet je dit 24 uur van tevoren laten weten. Afspraken die niet tijdig afgezegd zijn, kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar en worden in rekening gebracht à 17,50 euro per kwartier (zie ook het kopje “Privacyreglement en huisregels” onder “Contact”).

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.