Waarom naar diëtist

Naar de diëtist of voedingsconsulent?

Er bestaan meerdere zorgaanbieders op het gebied van voeding- en dieetadvisering. Met name voor afvallen bestaan er verschillende methoden en verschillende zorgverleners. De meest bekende zorgverlener is de voedingsconsulent (of ook wel gewichtsconsulent genoemd). Omdat voor veel mensen onduidelijk is wat het verschil is tussen de voedingsconsulent en de diëtist is hieronder in het kort de werkwijze van de voedingsconsulent beschreven.

Een voedingsconsulent behandelt gezonde mensen bij het afvallen en geeft hierbij algemene voedingsadviezen. Deze hulpverlener behandelt mensen tot een BMI van maximaal 30. Omdat er bij cliënten van de voedingsconsulent geen medische oorzaken of belemmeringen aan de orde mogen zijn, spreek je over een voedingsadvies in plaats van een dieetadvies.

De titel van voedingsconsulent of gewichtsconsulent is niet beschermd. Hierdoor kan iedereen zich zo noemen.

Het verschil met de voedingsconsulent

Een gediplomeerde diëtist heeft ten opzichte van een voedingsconsulent een meerwaarde. Deze kan hulpvragen aan die een voedingsconsulent niet mag behandelen. De diëtist bezit behalve voedingskennis ook medische en psychologische kennis en dat maakt een diëtist uniek. Als je kiest voor een echte diëtist dan ben je verzekerd van een betere kwaliteit van de gegeven adviezen, om antwoord te krijgen op jouw hulpvraag en daardoor je doel te kunnen behalen.

Bevoegde diëtist

De titel van diëtist is wettelijk beschermd en mag alleen gebruikt worden door mensen die de 4 jarige HBO opleiding Voeding en diëtetiek met succes hebben afgerond. De diëtist is bevoegd om patiënten van bijvoorbeeld de huisarts, internist, psycholoog, arboarts of andere specialist te behandelen.

Kwaliteitsregister

Een diëtist die dieetadvies geeft, zoals ik, is verplicht om in het Kwaliteitsregister Paramedici te staan en kan ook lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Voor diëtisten geldt een verplichting om de vakkennis op peil te houden door middel van bijscholingen, cursussen en regelmatig overleg met collega’s.

Ik heb in de loop van de jaren diverse cursussen en bijscholingen gevolgd. Ik kan mensen met alle, al of niet medisch gerelateerde, voedingsproblemen begeleiden. Ik beschik over een grote voedingskundige kennis en een medische achtergrond om dit te kunnen doen.

Klachten en geschillenregeling

Per 1 januari 2017 ben ik net als iedere zorgaanbieder ook verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten en geschillen. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg).

Als lid van de NVD ben ik aangesloten bij een Klachten en geschillenregeling Paramedici en kan ik ondersteuning krijgen van een klachtenfunctionaris en geschillencommissie. De uitvoering is ondergebracht bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici en deze neemt de hele afhandeling voor haar rekening.

Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te allen tijde met mij te bespreken. Het is goed mogelijk dat ik niet weet waarom je ontevreden bent. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als je een klacht wil indienen?

Het kan zijn dat wij tijdens dat gesprek er niet uit komen. Of je hebt een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Je kunt gebruik maken van een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. Je kunt een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Je vindt er een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030-310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij ik ben aangesloten, biedt je een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Waarover kan je een klacht indienen?

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. Je kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

Wat gebeurt er met je klacht?

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt je klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. Je krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op je ingediende klacht.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?

Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kun je terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor mij als voor jou. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Wat kost het indienen van een klacht?

Een klacht indienen kost je niets. Wil je een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaal je € 50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als je ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet je betalen, ongeacht of je al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Kom je er niet uit met deze regeling?

In dat geval ben je uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of je hiermee het beste bent geholpen.