Waarom naar diëtist

Naar de diëtist of voedingsconsulent?

Er bestaan meerdere zorgaanbieders op het gebied van voeding- en dieetadvisering. Met name voor afvallen bestaan er verschillende methoden en verschillende zorgverleners. De meest bekende zorgverlener is de voedingsconsulent (of ook wel gewichtsconsulent genoemd). Omdat voor veel mensen onduidelijk is wat het verschil is tussen de voedingsconsulent en de diëtist is hieronder in het kort de werkwijze van de voedingsconsulent beschreven.

Een voedingsconsulent behandelt gezonde mensen bij het afvallen en geeft hierbij algemene voedingsadviezen. Deze hulpverlener behandelt mensen tot een BMI van maximaal 30. Omdat er bij cliënten van de voedingsconsulent geen medische oorzaken of belemmeringen aan de orde mogen zijn, spreek je over een voedingsadvies in plaats van een dieetadvies.

De titel van voedingsconsulent of gewichtsconsulent is niet beschermd. Hierdoor kan iedereen zich zo noemen.

Het verschil met de voedingsconsulent

Een gediplomeerde diëtist heeft ten opzichte van een voedingsconsulent een meerwaarde. Deze kan hulpvragen aan die een voedingsconsulent niet mag behandelen en bovendien beschikt de diëtist over meer kennis. Als je kiest voor een echte diëtist dan ben je verzekerd van een betere kwaliteit van de gegeven adviezen.

Bevoegde diëtist

Ik heb een 4 jarige HBO opleiding gehad en in de loop van de jaren diverse cursussen en bijscholingen gevolgd. Ik kan mensen met alle, al of niet medisch gerelateerde, voedingsproblemen begeleiden. Ik beschik over een grote voedingskundige kennis en een medische achtergrond om dit te kunnen doen.

De diëtist is bevoegd om patiënten van bijvoorbeeld de huisarts, internist, psycholoog, arbo- arts of andere specialist te behandelen. De titel van diëtist is wettelijk beschermd en mag alleen gebruikt worden door mensen die de opleiding Voeding en Diëtetiek met succes hebben afgerond.

Kwaliteitsregister

Een diëtist die dieetadvies geeft, zoals ik, is verplicht om in het Kwaliteitsregister Paramedici te staan en kan ook lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Voor diëtisten geldt een verplichting om de vakkennis op peil te houden door middel van bijscholingen, cursussen en regelmatig overleg met collega’s

Klachten en geschillenregeling

Per 1 januari 2017 ben ik net als iedere zorgaanbieder ook verplicht een regeling te hebben voor de opvang en behandeling van klachten en geschillen. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg).

Als lid van de NVD ben ik per 1 januari 2017 aangesloten bij een Klachten en geschillenregeling Paramedici en kan ik ondersteuning krijgen van een klachtenfunctionaris en geschillencommissie. De uitvoering is ondergebracht bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici en deze neemt de hele afhandeling voor haar rekening.

Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te allen tijde met mij te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Voor informatie kun je ook een Informatiefolder downloaden over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Klik hier voor de folder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”. Of je kunt ook de folder van het klachtenloket paramedici downloaden met deze link: Informatiefolder Klachtenloket Paramedici.

Indien je geïnteresseerd bent in de deskundige begeleiding van mij als diëtist maak dan een afspraak.