Consulten

Werkwijze tijdens de consulten

Als mijn praktijk jou aanspreekt kun je contact met mij opnemen om informatie in te winnen of om een afspraak te maken. Na het maken van de afspraak start de behandeling met de intake. De behandeling bestaat uit een aantal consulten. Het globale verloop van deze consulten wordt hieronder besproken.

Ik vind het prettig als je een verwijsbriefje meeneemt. Voor de declaratie van de consulten bij de zorgverzekeraars heb ik geen verwijsbriefje meer nodig. De diëtist is vrij toegankelijk.

Eerste consult

In het eerste consult oftewel de intake worden jouw doelen en verwachtingen van de behandeling besproken. Deze doelen kunnen bijvoorbeeld een bepaald streefgewicht zijn, het verminderen van klachten of het verbeteren van bloedwaarden. Aan de hand van deze gegevens ga je samen met mij op zoek naar mogelijkheden om de gestelde doelen te behalen.
In het eerste consult zal je gevraagd worden naar persoonlijke gegevens. Hier heb ik van tevoren aan jou toestemming gevraagd, aangezien dit privacygevoelige informatie kan zijn. Dit betreft bijvoorbeeld je thuissituatie, werksituatie en hobby’s. Ook vraag ik naar jouw huidige voedingspatroon en wordt je, als het voor je behandeling nodig is, gewogen. Met behulp van deze gegevens wordt er in overleg met jou een voorlopig advies samengesteld. Dit advies moet passen bij jouw persoonlijke situatie, omdat dit de kans vergroot dat je je doelen gaat halen.
Naar aanleiding van dit eerste consult zul je informatie mee naar huis krijgen.
Dit eerste consult duurt ca. 60 minuten.

Tweede consult

Het tweede consult vindt ongeveer 4 weken na het eerste consult plaats. Tijdens dit tweede consult wordt geëvalueerd hoe het in de afgelopen tijd met je is gegaan. Hierbij wordt je gevraagd of je iets hebt kunnen doen met de adviezen die in het eerste consult gegeven zijn. Ook wordt je gevraagd of je problemen ervaren hebt in de tijd na het eerste consult. Je krijgt in dit consult als het nodig is meer uitleg over jouw gezondheidsprobleem in relatie tot de voeding. Het definitieve dieetbehandelplan wordt dan samen met jou gemaakt met jouw persoonlijke doelen erin verwerkt. Er wordt een voorbeeld dagmenu gemaakt en/of aanpassingen gedaan in het voedingspatroon. Deze zal ik ook voor je toelichten. Ook wordt je, als het nodig is, gewogen. Naar aanleiding van het gesprek kun je aanvullende informatie mee krijgen.
Dit tweede consult duurt ca. 30-45 minuten.

Vervolgconsulten

Deze vervolgconsulten duren ca. 15 tot 30 minuten per keer en vinden gemiddeld om de 4 weken tot om de 3 maanden plaats. Tijdens de vervolgconsulten zal geëvalueerd worden hoe het met je is gegaan in de voorgaande periode. In ieder vervolgconsult zal besproken worden of je problemen tegen bent gekomen en of je vragen hebt. Ook wordt je, als het nodig is, in ieder vervolgconsult gewogen.

De locaties

De consulten vinden plaats op dinsdag en woensdag bij Huisartsenpraktijk Konings. Deze huisartsenpraktijk bevindt zich in de nabije omgeving van mijn eigen praktijk. Mijn eigen praktijk bevindt zich op de Annadal Campus waar ik op donderdag spreekuur heb. Zowel mijn eigen praktijklocatie als de huisartsenpraktijk zijn ook voor mensen in een rolstoel of bijvoorbeeld voor mensen met een rollator bereikbaar. Bij Huisartsenpraktijk Konings kan ik ook cliënten die doorverwezen zijn door andere huisartsen behandelen. In het gebouw waar mijn eigen praktijk zich bevindt zijn liften aanwezig. Het bevindt zich op de begane grond niveau 0. Het is een multifunctioneel gebouw waar ook andere medische en paramedische disciplines gevestigd zijn. Vroeger was het gebouw het ziekenhuis St. Annadal. Voor mensen die bijvoorbeeld moeilijk ter been zijn kan ik ook op huisbezoek komen.

Geheimhoudingsplicht

Een diëtist moet zich houden aan een geheimhoudingsplicht. Ik zal alleen aan de verwijzend arts, huisarts, praktijkondersteuner verpleegkundige of collega gegevens doorsturen nadat ik het aan jou heb gevraagd. Het kan voorkomen dat ik moet overleggen met een van hun. Als dit voor jou van toepassing is zal ik dit met je bespreken.

Meer informatie over geheimhoudingsplicht en privacy vind je onder het kopje Privacyreglement en huisregels